7HD ร้อนออนไลน์

จ.พังงา เตือนทุกอำเภอ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

ผู้สื่อข่าวรายงาน บริเวณคลองพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา น้ำมีสภาพสีขุ่นข้น น้ำไหลเชี่ยวและมีปริมาณมาก เนื่องจาก มีฝนตกหนักสลับกับน้ำจากภูเขาไหลลงมาสมทบกับปริมาณน้ำในแต่ละพื้นที่ ทางจังหวัดพังงาและสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ส่งหนังสือแจ้งเตือนทุกอำเภอในจังหวัด ประกอบด้วย อำเภอเมืองพังงา , อำเภอเกาะยาว , อำเภอกะปง , อำเภอตะกั่วทุ่ง , อำเภอตะกั่วป่า , อำเภอคุระบุรี , อำเภอทับปุด และอำเภอท้ายเหมือง ให้ตระเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ โดยเฉพาะระบบการแจ้งเหตุและเตือนภัย ประชาชนในพื้นที่ให้รับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ 

นอกจากนี้ ยังแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น เนินเขา ,พื้นที่ลุ่มต่ำและ ริมตลิ่ง ให้เฝ้าระวังและพร้อมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม โดยหากมีเหตุผิดปกติ เช่น น้ำขุ่นแดง น้ำไหลเชี่ยวกราก รีบแจ้งผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่รับทราบโดยด่วน เพื่อเตรียมการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีต่อไป