เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 สิงหาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 สิงหาคม 2563

ประเทศไทย มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านรับลมของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้...