เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 13 สิงหาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 13 สิงหาคม 2563

ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านรับลมของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้...