7HD ร้อนออนไลน์

มุมกลับวิกฤตโควิด เหมือนวัคซีนรักษาธรรมชาติเพื่อโลกใหม่

หลายองค์กรทั่วโลกต่างหันมาให้ความสนใจและห่วงใยต่อธรรมชาติ รวมถึงประเทศไทย ก็ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยประธานมูลนิธิคุณ คุณปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ที่ให้ความสำคัญและมีการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง บอกว่า ผลกระทบจากวิกฤต-19 ต่อโลกใบนี้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงปัญหาเรื่องของปริมาณขยะที่มีจำนวนมาก จากการสั่งอาหารมารับประทานที่บ้าน ทำให้มูลนิธิคุณ ตระหนักถึงปัญหาและได้จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในด้านการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ โดยจะมุ่งปลูกจิตสำนึกตั้งแต่การคัดแยกขยะไปจนถึงการจัดการขยะ

อย่างไรก็ตามมูลนิธิคุณ ได้สร้างเครื่องมือ "หุ่นเชิด (puppets)" รูปแบบใหม่ที่จะออกตระเวนไปยังสถานศึกษา 30 โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาตอนต้น ในการสร้างการเรียนรู้เรื่องการแยกขยะที่ถูกต้อง รวมถึงผลักดันและปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการไม่ทิ้งขว้างสัตว์ เช่น สุนัข-แมวจรจัดอีกด้วย โดยในวันเปิดตัว puppets ได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธาน รวมถึงมีการดึงดาราและศิลปินชื่อดัง ทั้ง ก้อง-สหรัถ และ ป๋อ-ณัฐวุฒิ และน้องภูวินทร์ มาร่วมในโครงการนี้ด้วย"

นอกจากนี้ มูลนิธิคุณ ยังเตรียมวางแผนจัดกิจกรรมการขี่จักรยานรณรงค์ลดฝุ่น PM 2.5 ที่จะจัดครั้งแรกในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 นี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือ Ecotourism ซึ่งก็คือ การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้พวกเราทุกคนเป็นผู้ผลิตวัคซีนรักษาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยจะมุ่งเน้นไปตามสถานที่ที่มีความน่าสนใจและเป็น "แลนด์มาร์ค" ของพื้นที่ต่างๆทั่วเมืองกรุงเทพมหานคร และจะจัดกิจกรรมการคัดแยกและจัดการขยะไปในตัวอีกด้วย

สำหรับ กิจกรรมนี้ จะมีการเชิญศิลปินรักษ์โลกและรักสุขภาพอย่าง "ก้อง-สหรัถ" และดาราศิลปิน นักวิชาการ มาร่วมขี่จักรยาน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Clean Air Act (กฎหมายอากาศสะอาด) และทำกิจกรรมรณรงค์ลดฝุ่น PM 2.5 ปิดท้ายด้วย concert จากก้อง สหรัถ และนิสิตนักศึกษาอีกด้วย