สนามข่าว 7 สี

ก.พาณิชย์ ติวเข้มธุรกิจโลจิสติกส์ ยุคโควิด-19

การปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ถือเป็นสิ่งสำคัญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงเตรียมติดอาวุธให้ภาคธุรกิจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงยุค New Normal

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ (เทรด โลจิสติกส์ ซิมโพเซียม 2020) ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจบริการโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี

โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้การปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้สถานการณ์โควิด-19 พร้อมนำกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลกระทบจากดิจิทัลต่อธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน จากวิทยากรชั้นนำในวงการธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งไทยและอาเซียน ความพิเศษของงานนี้ คือ เป็นครั้งแรกที่มีการประชุมแบบ New Normal ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วโลก