สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

พลเอกประวิตร ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย โดยได้รับทราบผลการดำเนินงานและการเตรียมการแข่งขันกีฬารายการ เอเชียนอินดอร์-มาเชียลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 ปี 2021 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยให้สมาคมกีฬาทุกประเภททำการฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรการผ่อนปรนการแพร่ระบาดโควิด-19 ของรัฐบาล อย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐาน New Normal ทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่จัดการแข่งขัน

และยังขอให้สมาคมกีฬาเตรียมนักกีฬาให้พร้อมทั้งด้านกำลังกาย และทักษะ ก่อนทำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศเวียดนาม ในปลายปีหน้า ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆ จะต้องเตรียมแผนการฝึกซ้อมนักกีฬาให้มีความพร้อม และให้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามการฝึกซ้อม และคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขัน โดยต้องทำผลงานให้ได้ตามความคาดหวัง และเป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ให้ได้ เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทย