เช้าข่าว 7 สี

อบรมผู้ฝึกสอนยูยิตสู คลาส ซี / งานวิ่งฟันรันสำหรับครอบครัว

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้ฝึกสอนยูยิตสู คลาส ซี เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสู ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ฝึกสอน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกสอนนักกีฬาได้อย่างถูกต้อง พร้อมยกระดับคุณภาพของผู้ฝึกสอนกีฬายูยิสสูของประเทศให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาตามมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น ร่วมกับ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดงานวิ่งฟันรันสำหรับครอบครัว รายการ "อเมซิ่ง ไทยแลนด์ เขาเขียว 10 ซีซั่น 5" ภายใต้แนวคิด "เดอะ โมสท์ ฟัน ซู รันนิ่ง" มีนักวิ่งสมัครร่วมกิจกรรมกว่า 1,800 คน แข่งขันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง