เช้าข่าว 7 สี

ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมในวันนี้ได้เน้นย้ำในเรื่องการฝึกซ้อมของนักกีฬาเพื่อเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ขอให้พิจารณาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ส่วนการดำเนินการฝึกซ้อมขอให้ปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนดตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง