เช้าข่าว 7 สี

กรมพลศึกษาเตรียมผลักดันโครงการ 1 ตำบล 1 ชนิดกีฬา

นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา แถลงนโยบายการบริหารงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพลศึกษา ได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารงานโครงการต่างๆ พร้อมเตรียมผลักดันให้เกิดโครงการ “1 ตำบล 1 ชนิดกีฬา” จากการจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ให้ครบทุกหมู่บ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง