ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ ใช้เป็น : ผู้ฝึกสุนัขรายได้ดี

คนที่รักสุนัขสามารถผันตัวมาเป็นผู้ปรับพฤติกรรมสุนัข สร้างรายได้ และเป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจ...