สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ปิดคดีกล่าวหานักยกน้ำหนักทีมชาติไทยใช้สารต้องห้าม

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ของสมาคมฯ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ชี้แจงเรื่อง คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซี มีมติระงับ ''เรื่องการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาของยกน้ำหนักทีมชาติไทย'' ในประเด็นที่ทีมยกน้ำหนักของไทย ถูกกล่าวหาว่ามีการสนับสนุนให้นักกีฬาใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาตั้งแต่เด็ก ซึ่งทาง คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกสากล ได้มอบหมายให้หน่วยงานอิสระตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจหาสารต้องห้ามทางการกีฬาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ผ่านมา ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกสากลได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ปิดคดี โดยข้อกล่าวหานักยกน้ำหนักทีมชาติไทยใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นอันพ้นมลทิน ให้ระงับเรื่องถือเป็นที่สิ้นสุด