ข่าวดึก 7HD

เข้มคัดกรองคนเดินทางจากจังหวัดเสี่ยง

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ หลังพบว่ามีผู้ติดเชื้อโคโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง เดินทางมาจาก 2 พื้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งหลังการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เผยว่าวันนี้มีการแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หรือ อสม. ทั้ง 32 อำเภอ สแกนพื้นที่หากพบว่ามีชาวบ้านที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และระยอง ก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 แต่เบื้องต้นผู้ที่รู้ตัวว่าเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงทั้ง 2 แห่ง ต้องรายงานต่อ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ส่วนจังหวัดขอนแก่น สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 เข้มงวดคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางจากจังหวัดในภาคตะวันออก กับรถทัวร์โดยสารที่เปิดบริการวันละ 4 เที่ยว หลังพบผู้ป่วยทหารชาวอียิปต์ ติดโควิด-19 พบว่าหลังเปิดให้บริการมีผู้เดินทางจากภาคตะวันออก เพิ่มขึ้น ส่วนเส้นทางเครื่องบินและรถไฟจากจังหวัดต่างๆ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ละเลยมีการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เข้มงวดเหมือนเดิม แต่ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเส้นทางบินขอนแก่น-อู่ตะเภา ส่วนผู้ที่เดินทางรถยนต์ส่วนตัวก็มีการคัดกรองโดย ห้างร้าน ร้านอาหาร ที่พัก ทุกคนต้องลงบันทึกประวัติเดินทาง หรือสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะอยู่แล้ว

ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ก็ตื่นตัวเช่นกันโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางด้วยรถทัวร์โดยสารไปจังหวัดระยอง ซึ่งรถร่วมบริการบริษัทเอกชนสายอุบลราชธานี-ระยอง เปิดให้บริการวันละ 8 เที่ยว แบ่งเป็นไป 4 เที่ยว กลับ 4 เที่ยว ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งแต่ละแห่งและพนักงานประจำรถ คัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดมากขึ้น ห้ามการ์ดตกเด็ดขาด

ขณะที่ประชาชนและพนักงานขับรถโดยสารก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตั้งจุดคัดกรองที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานี ให้เข้มงวดมากกว่านี้

ที่จังหวัดเลย ก็มีมาตรการป้องกันเช่นกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ผู้ที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะต้องกรอกประวัติอย่างละเอียด ทั้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ส่งข้อมูลให้สาธารณสุขพื้นที่ เพื่อติดตามตัวสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มผู้ค้าที่ไปขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในจังหวัดระยอง เมื่อกลับเข้ามาในพื้นที่จะต้องกักตัวที่สถานกักกันของรัฐฯ ทุกคน หากมีจำนวนมาก สาธารณสุขจังหวัดเลย จะทำหนังสือแยกกลุ่มเสี่ยงให้เป็น Home Quarantine หรือกักตัวที่บ้าน ฝ่าฝืนมีโทษร้ายแรง

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งประชุมวางแผนรับมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 เน้นชุมชนดูแลและเฝ้าระวังลูกบ้านเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งกรุงเทพมหานคร และระยอง ในช่วงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกัน พิจารณาใช้มาตรการกักตัว 14 วัน อีกครั้ง

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้ทราบเรื่องพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศแล้ว และขณะนี้มีความกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดในระลอก 2 จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันให้รัดกุมขึ้นกว่าเดิมโดยกำชับไปที่กลุ่มผู้นำชุมชนต่างๆ ให้เฝ้าติดตามลูกบ้านหากพบว่าเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง คือ จังหวัดระยอง และกรุงเทพมหานคร ในช่วงสัปดาห์นี้ต้องขอความร่วมมือให้กักตัว 14 วัน และในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด เพื่อพิจารณาใช้คำสั่งประกาศให้กักตัวแทนการขอความร่วมมือจากบุคคลกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ต้องทบทวนการประกาศใช้คำสั่งให้รอบคอบเนื่องจากมีผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ

ที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่สีขาวไม่พบการแพร่ระบาดมาก่อนหน้านี้ แม้ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะยังไม่มีคำสั่งหรือความเคลื่อนไหวใดๆ ออกมาแต่ประชาชนในพื้นที่การ์ดไม่ตก ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยส่วนใหญ่ยังสวมใส่หน้ากากอนามัยออกไปใช้ชีวิตประจำวันในพื้นที่สาธารณะ เพื่อที่อย่างน้อยหากเกิดการแพร่ระบาดยังสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในระดับหนึ่ง