ข่าวดึก 7HD

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสูงกว่า 13.2 ล้านคน

ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดพุ่งสูงกว่า 13.2 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 576,000 คน โดยสหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดกว่า 3,400,000 คน และเสียชีวิตแล้วกว่า 138,000 คน ตามด้วยบราซิล มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 1,880,000 คน และเสียชีวิตกว่า 72,000 คน