7HDร้อนออนไลน์

สั่งกักครอบครัว นร.ตราด ทัวร์ห้างเดียวกับทหารอียิปต์

ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการ จ.ตราด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพิจารณากรณีนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเดินทางพร้อมพ่อและแม่ไปจังหวัดระยอง และเข้าพักที่โรงแรมดีวารีและห้างแหลมทอง ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับทหารอียิปต์

นายแพทย์ภานุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์ เลขานุการคณะกรรมการ ชี้แจงที่ประชุมว่า ได้เข้าไปพบเด็กนักเรียนรายดังกล่าวที่อาศัยอยู่ใน อ.คลองใหญ่ โดยวัดไข้ครั้งแรกที่โรงเรียน พบมีอุณหภูมิเกิน 37.7 องศาเซลเซียส ซึ่งเกินค่าปกติ แต่ไม่มีอาการไข้ จึงเฝ้าดูอาการและให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านพร้อมให้กักตัวอยู่กับบ้านเป็นเวลา 14 วัน พร้อมกับพ่อและแม่ด้วย รวมทั้งได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิเด็กนักเรียนรายดังกล่าวซ้ำ พบว่า มีอุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส ไม่มีอาการไข้

สำหรับเด็กนักเรียนรายดังกล่าว พบว่า มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงภายใน จ.ระยอง แต่เป็นคนละช่วงเวลากับที่ทหารอียิปต์เดินทางไป จึงประเมินแล้วว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่แพทย์ไม่ไว้วางใจ จึงให้เฝ้าระวังอยู่ภายในบ้านและมีมาตรการในการดูแลต่อไป

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียนกำลังพิจารณามาตรการเพิ่มเติมด้านการควบคุมโรคโควิด-19 ทั้งในเรื่องการห้ามนักเรียนระดับชั้นเรียนเดียวกับนักเรียนรายดังกล่าวหยุดเรียนทั้งหมดหรือไม่ หรือ อาจจะปิดเรียนทั้งโรงเรียนเป็นการชั่วคราว หรือ 14 วันตามระยะเวลาการควบคุมโรค เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

ด้านผู้ว่าราชการ จ.ตราด กล่าวว่า มีความห่วงใยเรื่องการเดินทางเข้ามาของแรงงานกัมพูชาที่จะเข้ามายัง จ.ตราด เพราะยังเกิดความกังวลและควรชะลอการเดินทางเข้ามาในจังหวัดตราดก่อน โดยเฉพาะในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้า อ.บ่อไร่ เพราะวันนี้ จ.ตราด ยังเปิดชายแดนถาวรบ้านหาดเล็กอยู่ เพื่อให้มีการขนส่งสินค้าไปยังกัมพูชาอยู่ แต่มีมาตรการดูแลเข้มงวดขึ้น