7HD ร้อนออนไลน์

คนขับรถตู้ ให้ทหารอียิปต์และคนใกล้ชิด ยังปลอดโควิด-19

พันจ่าเอกวิษณุ โตสมบัติ นายก อบต.พลูตาหลวง กล่าวถึงมาตรการดูแลคนขับรถตู้ให้กับทหารอียิปต์ว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับคนขับรถตู้รายดังกล่าวไปส่งยังสถานที่กักกันของรัฐ (State quarantine) ที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แล้ว ส่วนภรรยาและบุตรสาวของคนขับรถตู้ ได้ให้เฝ้าระวังอยู่ที่บ้าน

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ อบต.พลูตาหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นำน้ำยาฆ่าเชื้อไปทำความสะอาดภายในบ้านและมอบเจลล้างมือทำความสะอาดให้กับภรรยาและบุตรสาวพร้อมกับสั่งให้กักตัวเองภายในบ้านห้ามออกไปไหน 14 วัน เพื่อรอดูอาการเช่นกันโดยรวมถึงบุคคลใกล้ชิดกับคนขับรถตู้ด้วย  ส่วนผลการตรวจเชื้อโควิด-19 คนขับรถตู้ เบื้องต้น ยังไม่พบการติดเชื้อ รวมทั้งได้แจ้งครอบครัวคนขับรถตู้และผู้มีประวัติใกล้เคียงกันหรือสัมผัสใกล้กันว่า หากมีไข้ขึ้นสูง ให้แจ้งไปยังทางสาธารณสุขอำเภอ เพื่อเข้ารับการตรวจหาโรคโควิด-19 โดยทุกคนต้องช่วยกันในการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่อย่าวิตกกังวล อย่าตื่นเต้น เนื่องจากการสอบถามคนขับรถตู้โดยสารรายดังกล่าว ได้ป้องกันตัวเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดในเวลาขับรถ พร้อมฝากประชาชนในพื้นที่และทุกคน คงมาตรการเดิมที่ทำกันมา เช่น การล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ , สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่ไปในสถานที่ชุมชนที่แออัด เพื่อตัดโอกาสรับและแพร่เชื้อโรคร้าย