เช้าข่าว 7 สี

กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูอ้อย

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับบริษัทผลิตน้ำตาล นำร่องใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตทางธรรมชาติมาใช้ในการกำจัดศัตรูพืช สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกอ้อย หลังพบว่าช่วงที่ผ่านมาผลผลิตเกิดความเสียหายต่อชาวไร่และเกิดผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ผลิตอ้อยได้น้อยลงเนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับเพลี้ยอ่อน หนอนชนิดต่างๆ รวมถึงแมลงที่กัดกินต้นอ้อย ดังนั้นเพื่อควบคุมประชากรศัตรูพืชให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย จึงได้ส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยใช้วิธีทางธรรมชาติกำจัดศัตรูพืชด้วยกันเอง ซึ่งมีทั้งตัวห้ำ ตัวเบียนและเชื้อจุลินทรีย์ ได้ทั้งหมด 14 ชนิด อย่างเช่น แมลงหางหนีบ แมงช้างปีกใส แตนเบียน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งวิธีการแบบนี้จะทำให้สินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการใช้ชีวภัณฑ์และส่งเสริมให้มีการควบคุมศัตรูอ้อยที่หลากหลายชนิดมากขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ให้สามารถผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอละ 2 แห่งทุกจังหวัด รวม 1,764 ศูนย์ และจะขยายให้ครอบคลุมหลายพื้นที่มากขึ้นในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง