เช้าข่าว 7 สี

15 ก.ค.นี้ เริ่มขายสินค้าเกษตรออนไลน์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ความนิยมซื้อ-ขายของออนไลน์ได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินโครงการตลาดนำการผลิตภายใต้โครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

โดยวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ จะลงนามร่วมกับแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์รายใหญ่ นำผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มลูกหลานเกษตรกร แรงงานภาคเกษตร จำหน่าย และจัดหลักสูตรการอบรมการขายออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำสินค้าเกษตรมาขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ตั้งเป้าตลอดปี 2563 จะสามารถอบรมได้ประมาณ 1,000 ราย และเมื่อมีการนำสินค้าไปขาย จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 30% หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ไทยก็ได้วางจำหน่ายสินค้าเกษตรกับแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังมาแล้ว ปรากฏว่าประสบความสำเร็จ ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 30%