เช้าข่าว 7 สี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมช่วยกันพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง