7HD ร้อนออนไลน์

สื่อต่างชาติบุกพิจสูจน์สรุปลิงเก็บมะพร้าวไร้การทารุณ

การให้ลิงเก็บทะพร้าวมันคือวิถีชีวิต เสียงสะท้องความเดือนร้อนของชาวสวนมะพร้าว หลังจากองค์กรมนุษย์เพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม หรือ PETA (พีต้า) สั่งแบนมะพร้าวไทย ด้วยเหตุผลว่าการใช้ลิงเก็บมะพร้าวเป็นการทารุณกรรมสัตว์ ส่งผลให้ประเทศอังกฤษ กับหลายประเทศในยุโรปสั่งแบนพร้าวที่มาจากประเทศไทย ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยพิสูจน์ความจริงว่าเป็นทารุณกรรมสัตว์จริงหรือไม่

เพื่อพิสูจน์ความจริงในสิ่งที่พีต้าออกมาต่อต้าน นักข่าวเกียวโด ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทีมข่าวได้เดินทางไปที่ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านทำอาชีพเลี้ยงลิงกังให้ขึ้นมะพร้าว เพื่อไขความกระจ่างด้วยตนเองว่ามีการทารุณกรรมลิงจริงหรือไม่ โดยมีนายเสน่ห์ คงสุวรรณ ประธานชมรมผู้เลี้ยงลิงกังขึ้นมะพร้าวจังหวัดชุมพร สมาคมชาวสวนมะพร้าวจังหวัดชุมพร และกลุ่มผู้เลี้ยงลิงกังในหลายอำเภอของจังหวัดชุมพรได้นำลิงกังขึ้นมะพร้าวมาให้พิสูจน์ เมื่อมาถึงชาวบ้านได้เล่าความเป็นมาของการเลี้ยงลิงกังขึ้นมะพร้าวให้กับนักข่าวประเทศญี่ปุ่นได้ทราบข้อเท็จจริง

การเลี้ยงลิงกังขึ้นมะพร้าว ของชาวสวนมะพร้าวในจังหวัดชุมพรมีมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย โดยจะเพาะพันธุ์ลูกลิงกังจากพ่อแม่ที่ผ่านการคัดเลือกว่า มีความฉลาดและไม่ดุร้ายหลังจากนั้นก็จะนำมาฝึก เพื่อที่จะให้รู้จักการขึ้นมะพร้าว จนเป็นที่ชำนาญจึงจะนำไปขึ้นมะพร้าว ในหนึ่งวันลิงจะขึ้นมะพร้าวเวลา 8:00 น ถึง 15:00 น และลิงกัง 1 ตัวจะขึ้นมะพร้าวได้เพียงประมาณ 300 ลูก เมื่อกลับมาถึงบ้านก็จะจัดอาหาร เครื่องดื่ม ให้ลิงกังขึ้นมะพร้าวได้กินอย่างเต็มที่รวมถึงการจัดที่หลับนอนในช่วงตอนกลางคืน ในอดีตส่วนใหญ่ลิงกังขึ้นมะพร้าวจะนอนอยู่ภายในกับเจ้าของ แต่ต่อมาได้มีการสร้างบ้านไว้สำหรับลิงกังขึ้นมะพร้าวให้อยู่แยกออกมาต่างหากโดยเป็นการสร้างบ้านอย่างดี การเลี้ยงดูเสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวไม่เคยมีการทุบตี หรือบังคับลิงกังขึ้นมะพร้าวให้ทำงานด้วยความรุนแรง ในเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้รับการรักษาอย่างดี

ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวเกียวโด เมื่อได้มาดูข้อเท็จจริงด้วยตนเอง บอกว่า การฝึกสอนลูกลิงกังให้เก็บลูกมะพร้าวถือว่าเป็นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน  ลิงกังถูกฝึกหัดเรียนรู้จนรู้หน้าที่ตัวเองและวิ่งขึ้นปั่นลูกมะพร้าวด้วยความชำนาญ มีการใช้ภาษาที่สื่อสารเข้าใจระหว่างกัน ไม่มีการบังคับทุบตี และยังมีความผูกพันความเอื้ออาทรระหว่างคนกับลิงกัง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะอนุรักษ์ไว้ ตนเองจะกลับไปนำเสนอข่าวให้คนทั่วโลกได้รับรู้ข้อเท็จจริงว่าชาวสวนมะพร้าวไทยกับลิงกังไม่ได้มีการทารุณกรรมสัตว์เหมือนที่หลายคนเข้าใจ