ห้องข่าวภาคเที่ยง

สั่งสถานทูต-กงสุลฯ แจงปมลิงเก็บมะพร้าว ย้ำให้ความสำคัญดูแลสวัสดิภาพของสัตว์

นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศทำความเข้าใจกับผู้บริโภคและผู้นำเข้าสินค้าไทยกรณีองค์กรมนุษย์เพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม (PETA) เสนอรายงานไทยใช้ลิงในการเก็บมะพร้าว โดยให้เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เบื้องต้นสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ของสวีเดน ชี้แจงข้อเท็จจริงกับสื่อท้องถิ่น รวมถึงเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ของอังกฤษ มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายใหญ่ของสหราชอาณาจักรทุกรายแล้ว รวมทั้งเข้าพบกับผู้บริหารธุรกิจร้านค้าและบริษัทผู้นำเข้ารายใหญ่เพื่อชี้แจงเพิ่มเติม

พร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญแก่การดูแลสวัสดิภาพของลิง อีกทั้งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องดูแลสัตว์ เช่นพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ด้วย