ห้องข่าวภาคเที่ยง

ฝ่ายความมั่นคงตรวจเข้มชายแดน ป้องกันโควิด-19

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำชับ กอ.รมน. ปฏิบัติการเชิงรุก คุมเข้มเฝ้าระวัง สกัดกั้น และปราบปรามขบวนการลักลอบนำแรงงานเพื่อนบ้านเข้าเมืองผิดกฎหมาย ทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นในอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการตรวจสอบคัดกรองแรงงานเพื่อนบ้านในสถานประกอบการ  หลังมาตรการผ่อนคลายควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

โดยให้กองกำลังป้องกันชายแดน เพิ่มความถี่การลาดตระเวนตามช่องทางธรรมชาติมากขึ้น และประสานประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมาและกัมพูชา ร่วมแก้ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่มีมากขึ้น พร้อมย้ำต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด และจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังกับนายจ้าง สถานประกอบการ และผู้นำแรงงานเพื่อนบ้านผิดกฎหมายมาทำงาน