สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : ตื่นเต้น กู้ภัยจับงูจงอางด้วยมือเปล่า จ.ตรัง

ชาวบ้านแห่มาดูการจับงูจงอางด้วยมือเปล่า ของกลุ่มสามัคคีรวมใจอาสาพาบุญ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีทักษะความชำนาญในการจับงูด้วยมือเปล่า ลุ้นขนาดไหน ไปชม

เป็นภาพขณะที่กลุ่มสามัคคีรวมใจอาสาพาบุญ กำลังใช้ทักษะการจับงูด้วยมือเปล่า จับงูจงอางตัวใหญ่ ยาว ที่เลื้อยเข้าบ้านชาวบ้าน ในอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

ท่ามกลางชาวบ้านกว่า 100 คน ที่มายืนรอดูการจับงู เพราะกลุ่มสามัคคีรวมใจอาสาพาบุญ มักจะใช้ทักษะความชำนาญในการจับงูด้วยมือเปล่า ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น

สำหรับ กลุ่มสามัคคีรวมใจอาสาพาบุญ เป็นการรวมกลุ่มของคนทุกสาขาอาชีพทั้ง ข้าราชการ ครู นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การนำทักษะความรู้ความสามารถจาการไปเรียน อบรม และการประกอบอาชีพ มาช่วยเหลือประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยจะให้การช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการจับงู ค้นหาคนสูญหาย ค้นหาร่างผู้จมน้ำ การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบภัยพิบัติต่าง ๆ และยังเป็นสะพานบุญในการนำสิ่งของยังชีพเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคร้ายระยะสุดท้าย การจัดหาโลงศพคุณภาพดีให้กับผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก และชักชวนชาวพุทธเข้าวัดทำบุญ