ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร และบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎร รวมทั้ง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ผ่านมาได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว, หน้ากากอนามัย, หมวก Face Shield และชุดป้องกันการติดเชื้อโรค หรือ PPE แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร, โรงพยาบาลเหล่าทัพ และโรงพยาบาลตำรวจ

นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำกล่องป้องกันการฟุ้งกระจายขณะทำการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลภายในจังหวัด เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 พร้อมกันนี้ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ เอสซีจี ก่อสร้าง "ห้องตรวจหาเชื้อ" ภายใต้ "โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน" เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่

โดยวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ได้พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พร้อมระบบสารสนเทศ แก่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 ทั่วประเทศ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก ทั้งในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงในทุกพื้นที่ได้สะดวกรวดเร็ว

พระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ได้พระราชทานอุปกรณ์เครื่องมือในการป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งทรงห่วงใยถึงความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของราษฎร ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด