สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ธอส.ขยายเวลาชำระหนี้ถึงสิ้น ต.ค.63

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับลูกค้าที่รายได้ไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ หรือไม่มีความสามารถที่จะกลับมาผ่อนชำระหนี้ได้ ทาง ธกส. ได้เปิดขยายเวลาพักชำระหนี้ให้ลูกค้าที่มีการลงทะเบียนตามมาตรการที่ 5 ซึ่งมีการเปิดช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้ โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อเข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย ทางแอปพลิเคชัน GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม ถึง 29 สิงหาคมนี้ โดยลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ จะพักชำระได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ส่วนลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL จะต้องเข้ามาตรการประนอมหนี้พิเศษ หากสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรการที่ 8.5 ได้เช่นกัน

สำหรับ กลุ่มลูกค้าตามมาตรการที่ 5 นั้น เป็นลูกค้าที่มีวงเงินกู้ ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท ซึ่งมีลูกค้าแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวทั้งสิ้น 174,598 บัญชี วงเงินกู้ 151,527 ล้านบาท โดยมาตรการที่ 5 จะครบกำหนด 4 เดือนที่ลูกค้าจะได้รับการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้

ด้านนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เตรียมเดินหน้าเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้สามารถเดินหน้าดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยจะใช้วงเงินประมาณ 50,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ขนาดกลาง งบประมาณ 30,000 ล้านบาท ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ดูแลงบส่วนนี้ในการเข้าไปช่วยค้ำประกันให้สามารถดำเนินการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้ คาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการได้ราว 30,000-40,000 คน ซึ่งมาตรการนี้สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที ไม่ต้องรอผ่านคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.

สำหรับงบส่วนที่เหลือประมาณ 20,000 ล้านบาท จะไปอยู่ที่มาตรการสำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน จะให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เป็นผู้ดูแลดำเนินการช่วยเหลือการปล่อยสินเชื่อผ่อนปรน วงเงินไม่เกินคนละ 1 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เสียที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยมาตรการนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจาก ครม.ก่อน