เช้านี้ที่หมอชิต

แก้ปัญหาผลิตภัณฑ์มะพร้าวไทย ใส่รหัสตรวจสอบได้ว่าใช้แรงงานลิงหรือไม่

เช้านี้ที่หมอชิต - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เชิญสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และผู้ผลิตกะทิ หารือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์มะพร้าวไทย จากความกังวลการใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าว โดยเตรียมใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า ผลิตจากมะพร้าวสวนใด และใช้แรงงานลิงหรือไม่ โดยจะใช้วิธีใส่รหัสบนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรวจสอบได้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์มะพร้าวไทย ที่ถูกนำออกจากชั้นวางสินค้าของซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งในประเทศอังกฤษ จากความกังวลการใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าวว่า ขณะนี้ได้เชิญสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ผู้ผลิตกะทิ 2 ยี่ห้อ คือ กะทิชาวเกาะ และกะทิอร่อยดี รวมถึงสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สัตว์ในประเทศ มาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา

เบื้องต้นมีข้อสรุปว่า โรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว จะมีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่ผลิตได้นั้น ผลิตจากมะพร้าวสวนใด และใช้แรงงานลิงหรือไม่ โดยจะใส่รหัสบนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรวจสอบได้

นายจุรินทร์ ระบุอีกว่า หลังจากนี้หากสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลาย จะเชิญผู้นำเข้า ผู้กระจายสินค้า รวมถึงตัวแทนห้างร้านต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษ เดินทางมาไทย เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ คือตั้งแต่สวนไปจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว และได้มอบให้ทีมไทยแลนด์ที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ ช่วยชี้แจงข้อเท็จจริง และนัดพบผู้นำเข้าห้าง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจด้วย

ขณะที่ นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการบริหารและผู้จัดการโรงงานชาวเกาะ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ผู้ผลิตกะทิแบรนด์ชาวเกาะ ระบุว่า ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่ส่งออกทั้งหมด ไม่ได้ใช้แรงงานลิงในการเก็บ เพราะบริษัท รวมถึงผู้ผลิตรายอื่น ได้ทำบันทึกความเข้าใจกับสวนและล้งว่าจะไม่ใช้แรงงานลิง เนื่องจากช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ผู้นำเข้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยสอบถามบริษัทเหมือนกัน และได้ชี้แจงทำความเข้าใจไปแล้ว

ด้าน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า กรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการต่างประเทศ, ผู้ส่งออก, เจ้าของกิจการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และผู้นำเข้ากะทิจากไทย ให้ช่วยชี้แจงว่า ประเทศไทยมีกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ปี 2557 ในการช่วยกำกับดูแลเรื่องนี้ ให้ได้มาตรฐานระดับโลก และไทยได้มีการป้องกันไม่ให้มีการทารุณกรรมสัตว์ โดยมีการควบคุมจัดสวัสดิภาพสัตว์ คือการเลี้ยง การดูแล การขนส่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมะพร้าว ส่วนการใช้ลิงกังเก็บมะพร้าวเป็นวัฒนธรรมการทำเกษตรของประเทศไทย และขณะนี้เหลือเพียงส่วนน้อยแล้ว