เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รายงานพิเศษ : สำรวจการใช้แรงงานสัตว์ในต่างประเทศ

ชาวชุมชนมารุย เซอ แบว ในจังหวัดดอร์ดอญ ของประเทศฝรั่งเศส กำลังใช้หมูเพศเมียช่วยหาเห็ดทรัฟเฟิล (Truffle) เห็ดที่ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดในโลก ราคากิโลกรัมละหลายแสนบาท เห็ดชนิดนี้จะซ่อนตัวอยู่ในดิน ตามใต้ต้นไม้ มีสารเคมีที่เรียกว่า “ฟีโรโมน (Pheromone)” เป็นชนิดเดียวกับฮอร์โมนของหมูเพศผู้ ทำให้ดึงดูดหมูเพศเมีย ชาวบ้านจึงใช้จุดเด่นจากพฤติกรรมของหมู มาช่วยค้นหาเห็ด การใช้หมูช่วยค้นหาเห็ดทรัฟเฟิลเป็นที่นิยมในประเทศแถบยุโรป ทั้งอิตาลี โครเอเชีย และอังกฤษ เพราะคนไม่สามารถมองเห็นเห็ดได้ ต้องอาศัยการดมกลิ่นของหมู จนกลายเป็นวิถีชีวิตคู่ชาวบ้านมายาวนาน

จากจุดด้อยของหมูที่มักกัดเห็ดทรัฟเฟิลหลังขุดเจอ ทำให้ราคาตก ปัจจุบันชาวบ้านได้เปลี่ยนมาใช้สุนัขช่วยค้นหาเห็ดแทนหมู ซึ่งสุนัขทุกตัวจะต้องผ่านการฝึกฝน ทั้งการค้นหาและไม่ทำลายเห็ดหลังขุดเจอ

ย้อนกลับมาในแถบเอเชีย ที่ประเทศญี่ปุ่นและจีน ก็มีการนำสัตว์มาช่วยทุ่นแรงมนุษย์เช่นกัน อย่างอุตสาหกรรมประมงดั้งเดิม ชาวประมงจะใช้ “นกกาน้ำ” มาช่วยจับปลา โดยประยุกต์ใช้จุดเด่นจากพฤติกรรมของนก หลังจากจับปลาได้ มันจะเก็บสะสมปลาไว้ในคอแล้วคายออกมาทีหลัง

โดยชาวประมงจะผูกเชือกคล้องคอเอาไว้หลวมๆ เพื่อไม่ให้ปลาตกลงไปในกระเพาะอาหารของนก โดยนกกาน้ำที่ใช้ช่วยจับปลา จะต้องผ่านการฝึกไม่น้อยกว่า 3 ปี ทุกตัวได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี และได้รับความรักเหมือนสมาชิกในครอบครัว นี่เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมานับพันปี แม้ปัจจุบันจะมีการนำนกกาน้ำมาช่วยจับปลาน้อยลง แต่ตามชนบทก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้าง

เช่นเดียวกับชาวประมงในประเทศบังกลาเทศ ฝึกนากน้ำจืดให้ช่วยหาปลา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่สืบต่อกันมา มากกว่า 200 ปีแล้ว นากที่จะได้รับการฝึกต้องโตเต็มที่ ความยาวประมาณ 90 เซนติเมตร น้ำหนัก 8-10 กิโลกรัม ชาวประมงจะใช้นากช่วยต้อนปลาให้ติดแห แต่ละวันนากจะช่วยต้อนปลาได้ราว 10-15 กิโลกรัม หลังเสร็จงานนากจะได้รางวัลเป็นปลา วันละประมาณ 4 กิโลกรัมต่อตัว

นี่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ประเทศ ที่สังเกตจุดเด่นจากพฤติกรรมของสัตว์ในท้องถิ่น แล้วนำมาประยุกต์ใช้โดยการฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อช่วยทุ่นแรง หรือช่วยในสิ่งที่เกินความสามารถของมนุษย์จะทำได้


ขอบคุณภาพ YouTube : FrenchTourisme
ขอบคุณภาพ YouTube : Oh Australia
ขอบคุณภาพ YouTube : Zhang Dalei
ขอบคุณภาพ YouTube : Journeyman Pictures