7HD ร้อนออนไลน์

จับเต่าอัลลิเกเตอร์ ส่งกรมประมง

นายมานพ พาติกะบุตร ประมงอาวุโส อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเต่าอัลลิเกเตอร์ ซึ่งถือว่าเป็นเต่าน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมส่งให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร กรมประมง นำไปดูแล หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านในอำเภอลานกระบือ ที่ลงไปหาปลาในแหล่งน้ำ พบเต่าอัลลิเกเตอร์ติดอยู่ในแหจึงได้พยายามจับเพื่อจะนำขึ้นบก และถูกกัดที่มือจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย โดยเต่าอัลลิเกเตอร์ ถือว่าเป็นสัตว์ที่หายาก และเป็นสัตว์โบราณที่มีการพัฒนาช้าที่สุด จึงขอฝากไปถึงประชาชนที่ครอบครองเต่าอัลลิเกเตอร์ว่า การนำเข้าเต่าพันธุ์นี้ต้องขออนุญาตเลี้ยงอย่างถูกต้อง เพราะเป็นสัตว์ต่างถิ่น หากปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติอาจจะทำลายธรรมชาติของสัตว์ท้องถิ่นได้ หากผู้ครอบครองคนใดไม่ประสงค์ที่จะเลี้ยงต่อไป ขอให้ติดต่อเพื่อส่งมอบให้กับกรมประมง

สำหรับเต่าอัลลิเกเตอร์ที่จับได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติครั้งนี้  ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับประชนและนักเรียนที่ผ่านมาได้พบเห็น เพราะไม่เคยเห็นเต่าตัวใหญ่ชนิดนี้มาก่อน สันนิษฐานว่าอาจมีคนนำมาเลี้ยงตั้งแต่ยังตัวเล็กๆ แล้วอาจจะหลุดออกมาหรือผู้เลี้ยงอาจนำมาปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ จนมีคนจับปลามาพบเห็นแล้วจับส่งให้กับประมงนำไปดูแล โดยเต่าตัวนี้มีน้ำหนัก 34 กิโลกรัม ความยาวตั้งแต่หัวถึงหาง 104 ซม. กระดองกว้าง 50 ซม. หางยาว 40 ซม. อายุประมาณ 35 ปี