ข่าวภาคค่ำ

เคาะ 3 แนวทางแก้ปัญหาลิงเก็บมะพร้าว พร้อมเร่งเดินหน้าแจงข้อเท็จจริง

พาณิชย์เคาะ 3 แนวทางแก้ไขปัญหาลิงเก็บมะพร้าว เร่งเดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริง ชี้ไม่ใช่การกีดกันทางการค้า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมร่วมกับผู้ผลิต ผู้ส่งออกกะทิ ผลิตภัณฑ์มะพร้าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออก กรณีองค์กรประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม หรือ "พีตา" โจมตีไทยใช้ลิงเก็บมะพร้าว ถือเป็นการใช้แรงงานสัตว์อย่างทารุณนั้น โดยไทยจะเร่งดำเนินการ 3 ด้าน ด้วยการให้ผู้ผลิตสินค้ากำหนดรหัสบนผลิตภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มา และจะเชิญผู้แทนเอกอัครราชทูตประจำที่ประจำอยู่ในประเทศไทย และผู้นำเข้าสินค้า เข้าตรวจสอบกระบวนการผลิตทั้งระบบ รวมทั้งจะเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ที่ยกเลิกจำหน่ายสินค้าไทยในต่างประเทศให้รับทราบโดยเร็วที่สุด พร้อมยืนยัน การโจมตีสินค้าไทยครั้งนี้ ไม่ใช่มาตรการกีดกันทางการค้า เนื่องจากเป็นการดำเนินการของภาคเอกชน ไม่ใช่ภาครัฐ

ด้าน นายโรเจอร์ โลหะนันท์ ประธานอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย) เสนอให้เร่งปรับปรุงกฎหมายการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยให้ความสำคัญกับลิง เช่นเดียวกับแมว สุนัข และช้าง เพื่อสะท้อนให้ต่างชาติเห็นว่า ไทยให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตทุกประเภท