ห้องข่าวภาคเที่ยง

เผยปัญหา ลิงเก็บมะพร้าว อาจเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้ากับต่างประเทศ

กรณี องค์กรประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม หรือ "พีตา"เรียกร้องเรียกร้องให้ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในสหราชอาณาจักร ยกเลิกการขายสินค้ากะทิที่ทำจากมะพร้าวของไทย โดยระบุว่า แหล่งที่มาของลูกมะพร้าวเหล่านี้มีการทารุณกรรมสัตว์ เนื่องจากคนไทยนำลิงกังจากป่า มาฝึกให้เก็บมะพร้าวถึงกว่า 1,000 ลูกต่อวัน นั้น

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สภาผู้ส่งออก ประเมินว่า เรื่องดังกล่าวอาจเป็นเกมกีดกันทางการค้า ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาแล้ว ไทยเองคงทำได้เพียงการชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันว่า การใช้ลิงเก็บมะพร้าว เป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนเท่านั้น

สำหรับ มูลค่าการส่งออกมะพร้าวของไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งไทยมีจุดเด่นที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ ทั้งแบบลูกมะพร้าว และกะทิ ขณะที่คู่แข่งส่งออกเพียงลูกมะพร้าวเท่านั้น โดยในช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา มีอัตราเติบโตสูงถึง 115% ยอดการส่งออกปีที่แล้วมีมูลค่าอยู่ที่ 411 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา,ออสเตรเลีย, อังกฤษ และแคนาดา ใกล้เคียงกันราว 5-8%

ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เรียกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมะพร้าว ทั้งผู้ผลิตกะทิและแปรรูปผลผลิตจากมะพร้าว หาแนวทางในการที่จะชี้แจงทำความเข้าใจ โดยเร็วๆนี้จะเปิดให้ทูตจากประเทศต่างๆ เข้าชมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมมะพร้าวของไทยในทุกขั้นตอนด้วย