ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวสระบุรีร้องตรวจสอบถนน คสล.ชำรุด ทนทุกข์สาหัส ตอนที่ 1

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ คสล. สายธารเกษม-พุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตร 2 ช่องจราจร หนา 15 เซนติเมตร นี่คือถนนที่ชาวบ้านบอกว่าทนทุกข์มานานกว่า 2 ปี ร้องเรียนไปหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในจังหวัดสระบุรี แต่ไม่ได้รับการใส่ใจแก้ไข จึงมีสภาพอย่างที่เห็น

เสียงสะท้อนความทุกข์ของชาวบ้านเหล่านี้ คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประประชาชน ได้ฟังระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสายนี้สัปดาห์ที่แล้วขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน  พบหลักฐานชัดเจนถนนพังเสียหายอย่างหนัก บางช่วงแตกร้าว กว้างเป็นแนวยาว มีตะแกรงเหล็ก และเหล็กเส้นโผล่ออกมาให้เห็น และไม่ได้รับการแก้ไขมีหลักฐานชี้ชัดมีวัชพืชขึ้นที่รอยแตกร้าวของถนน

สภาพความชำรุดของถนนทำให้รถที่สัญจรไปมาแล่นสลับช่องจราจรต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงปัญหานี้อย่างไรติดตามได้วันพรุ่งนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7