เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 กรกฎาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 กรกฎาคม 2563

ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้...