เจาะประเด็นข่าวค่ำ

เผยโฉมเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เตรียมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิกลางเดือน ก.ค.นี้

ภาพเงื่อนไขฯโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เป็นการรวม 2 โครงการคือ “เราไปเที่ยวกัน” และ “เที่ยวปันสุข” เข้าไว้ด้วยกัน มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม เมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com แล้วจะมีรายละเอียด 3 สิทธิคือ

สิทธิที่ 1 ส่วนลดค่าที่พักร้อยละ 40 สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน และเมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

สิทธิที่ 2 รับคูปอง 600 บาทต่อวัน เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยนักท่องเที่ยวจ่ายร้อยละ 60 ส่วนอีกร้อยละ 40 ตัดจากคูปอง ซึ่งจะได้รับหลัง 17.00 น. ของวันที่เช็กอิน (Check In) เข้าที่พัก และคูปองจะหมดอายุหลัง 24.00 น. ของวัน Check Out

ส่วนสิทธิที่ 3 คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนที่เข้าพักจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 10 ที่นั่ง โดยจะได้รับเงินคืนหลังตรวจสอบแล้วว่ามีการเดินทางจริงและเข้าพักจริง

ซึ่งผู้ที่จะลงทะเบียนต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียน มีสัญชาติไทย และมีบัตรประชาชน เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 15 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป มีเงื่อนไขคือ จะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อท่องเที่ยว กิน และเข้าพัก ในจังหวัดที่ตัวเองไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่