เช้าข่าว 7 สี

โรงเรียนกีฬานครสวรรค์แนะการออกกำลังกายปลอดโควิด-19 / ม.รังสิต หารือแนวทางเปิดหลักสูตร E-Sport

ไรแมน บุญถม อดีตนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 11 ในฐานะตัวแทนจากโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ ร่วมกับ กอ.รมน.นครสวรรค์ และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่การออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ภาคเอกชน หารือแนวทางการเปิดหลักสูตรสาขาการจัดการ E-Sport รวมไปถึงสาขาที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเกม และการผลิตเกม ซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาเป็นจำนวนมาก