เช้าข่าว 7 สี

สรุปแนวทางการเปิดแข่งขัน 13 ชนิดกีฬา รวมถึงมวยไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ศูนย์บริหารสถานการโควิด-19 หรือ สบค. และการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกันชี้แจงและสรุปแนวทางการเปิดทำการแข่งขันกีฬา 13 ชนิด รวมถึงมวยไทย โดยขณะนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ทำแผนคู่มือตามมาตรการผ่อนคลาย นำเสนอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งต่อให้ สบค.ทำการพิจารณา ก่อนที่ สบค.แก้ไข แล้วส่งกลับให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศให้ทำการแข่งขัน แต่ทุกสนามต้องมีการป้องกันและประเมิน โดยเฉพาะการดูแลนักมวยก่อนชก 14 วัน และต้องมีมาตรการของแต่ละสนามนำเสนอการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งคาดว่าอย่างน้อยสิ้นเดือนมิถุนายน จะสามารถสรุปและทำการแข่งขันได้

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้เรียกตัวนักกีฬาทีมชาติ กลับมาฝึกซ้อมที่สมาคมฯ เป็นวันแรก โดยก่อนการฝึกซ้อมจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสนามทุกคน และต้องเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ฝึกซ้อมทุกชิ้น ทั้งก่อนและหลังการซ้อม