เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ครม.เห็นชอบหลักการเที่ยวปันสุข รัฐช่วยจ่ายค่าที่พัก - ตั๋วเครื่องบินให้ร้อยละ 40

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (16 มิ.ย.63) ได้พิจารณามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการคลัง เสนอเข้าที่ประชุมให้จัดทำโครงการมอบส่วนลดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบหลักการของมาตรการดังกล่าวแล้ว ใช้งบประมาณราว 22,400 ล้านบาท เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงตุลาคม

รายละเอียดของ 3 แพ็กเกจ ประกอบด้วย แพ็กเกจ “กำลังใจ” โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม 1,200,000 คน ให้เดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยว ซึ่งรัฐจะสนับสนุนงบประมาณเดินทางไม่เกินคนละ 2,000 บาท สำหรับการเดินทางที่ไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน

แพ็กเกจ “เราไปเที่ยวกัน” รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย จำนวน 5 ล้านคืน ในอัตรา ร้อยละ 40 ของค่าห้องพัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน พร้อมสนับสนุนค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 600 บาทต่อห้องต่อคืน โดยจะต้องมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของผู้จองห้องพัก

ส่วนแพ็กเกจ “เที่ยวปันสุข” รัฐบาลสนับสนุนการเดินทางของประชาชนไม่น้อยกว่า 2,000,000 คน โดยการจำหน่ายบัตรโดยสารของผู้ประกอบการขนส่งด้านการท่องเที่ยว 3 กลุ่ม คือ สายการบินในประเทศ รถขนส่งไม่ประจำทางข้ามจังหวัด และรถเช่า ในอัตราร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส ส่วนการเปิดประเทศให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างจำกัด หรือ Travel Bubble ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา ซึ่งจะต้องดูความเหมาะสม และสถานการณ์