สนามข่าว 7 สี

ชงโครงการเที่ยวปันสุข เข้า ครม.ฟื้นการท่องเที่ยวไทย

ตอนนี้รัฐบาลคลายล็อกดาวน์เข้าสู่เฟส 3 สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ เช่น หาดบางแสน เพชรบุรี และภูเก็ต เริ่มกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวกันแล้ว แน่นอนว่าต่อจากนี้ก็ต้องเริ่มกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวให้ ทั้งผู้ประกอบการที่พัก และผู้ค้า ได้กลับมามีรายได้อีกครั้ง

โดยหลังจากที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง แล้วจะเสนอมาตรการ กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ในระยะ 4 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 ซึ่งจะเสนอ 2 แพ็กเกจ

โดยแพ็กเกจแรก คือ แพ็กเกจกำลังใจ เพื่อให้กำลังใจ และตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนวหน้าในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้ง แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1,200,000 คน ซึ่งจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงาน โดยผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศ แพ็กเกจนี้รัฐบาลยังจะสนับสนุนเงินให้กลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. เที่ยวฟรี พักฟรีในโรงแรมและที่พักที่จดทะเบียนถูกต้อง คนละ 2,000 บาทด้วย

แพ็กเกจที่ 2 เที่ยวปันสุข เป็นแพ็กเกจที่กระตุ้นให้ประชาชนออกไปท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น แต่ต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัด สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 4,000,000 คน ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าห้องพัก และบริการต่าง ๆ ในโรงแรม ที่ร่วมรายการต่อไป ซึ่งแพ็กเกจนี้อาจต้องใช้เงินประมาณ 8,000 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดที่ชัดเจนของทั้ง 2 แพ็กเกจ ครม. น่าจะกำลังเริ่มพิจารณากันอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล และเมื่อ ครม. อนุมัติในหลักการแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะรับไปดำเนินการต่อทันที่ เพื่อให้นำมาใช้ทันในช่วงไตรมาส 3 หรือในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป