สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

สมาคมฟุตบอลฯ ประชุม คกก. รับมือ โควิด-19

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมคณะกรรมการ ยกร่างปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพและกีฬาฟุตบอลทุกรายการ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในที่ประชุมได้หารือแนวทางการจัดการแข่งขันทั้งแบบเปิดและแบบปิด โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยปราศจากการแพร่ระบาด และจะนำเสนอเป็นแนวทางต่อ ศบค. ทันที โดยคาดว่าฟุตบอลไทยลีก ที่จะเริ่มเปิดฤดูกาลใหม่ในวันที่ 12 กันยายนนี้ อาจจะเริ่มต้นด้วยการแข่งขันแบบปิดไม่มีผู้ชมในสนาม