สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

สมาคมกีฬาเพาะกายฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ แทน นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล ที่ครบวาระ ซึ่งผลจากการประชุมปรากฏว่าสมาชิกยกมือเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ นายศุกรีย์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ต่อเป็นสมัยที่ 2 พร้อมชูนโยบายขับเคลื่อนสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ให้เป็นสมาคมกีฬาเพื่อมวลชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง