สนามข่าวกีฬา

พรีเมียร์ลีก แถลงผลตรวจรอบ 5 พบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย

ผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ในพรีเมียร์ลีก

ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม     จำนวน 784 ราย       ติดเชื้อ 6 ราย
ครั้งที่ 2 วันที่ 19-22 พฤษภาคม     จำนวน 996 ราย       ติดเชื้อ 2 ราย
ครั้งที่ 3 วันที่ 25-26 พฤษภาคม     จำนวน 1,008 ราย    ติดเชื้อ 4 ราย
ครั้งที่ 4 วันที่ 28-29 พฤษภาคม     จำนวน 1,130 ราย    ติดเชื้อ 0 ราย
ครั้งที่ 5 วันที่ 1-2 มิถุนายน            จำนวน 1,197 ราย    ติดเชื้อ 1 ราย

รวม 5,079 ราย ติดเชื้อ 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.25