เกาะกระแสออนไลน์

ตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกร www.moac.go.th ย้ำ!! ยื่นอุทธรณ์ถึง 5 มิ.ย. นี้

เกษตรกรเข้าตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกรที่ www.moac.go.th เตือน!! ยังสามารถมายื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายนนี้ 2563

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผย ถึงความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ว่า สศก. ได้ทำหน้าที่ในฐานะนายทะเบียน ดำเนินการรวบรวม และจัดทำระบบคัดกรองข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยจ่ายเงินตรงผ่านบัญชี จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

นายระพีภัทร์ กล่าวว่า ทาง สศก. ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรกลุ่มที่ 1 และ 2 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้วรวม 7.59 ล้านราย และรายงานล่าสุดพบว่า ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15-31 พฤษภาคม 63 จำนวน 7,103,721 ราย รวมเงิน 35,518 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนไว้ภายใน 15 พฤษภาคม ธ.ก.ส. จะดำเนินการโอนเงินให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายน

สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการขึ้นทะเบียน จะได้รับเงินครั้งเดียว 15,000 บาท ภายใน 15 ส.ค.63 ในส่วนของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยาแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา อาจเพราะรายชื่อตกหล่น หรือไม่ได้รับสิทธิ ไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง ยังสามารถมายื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายนนี้ 2563

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/06/04/33101190055_3003945283027886_3278803429908021248_o.jpg
 
ในส่วนของการอุทธรณ์นั้น เกษตรกรกลุ่ม3 หรือ เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก แต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายใน 15 พ.ค. 63 ไว้แล้ว และจะมีการปลูกพืชจริงก่อน 30 มิถุนายน 63 มีจำนวนอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน เกษตรกรกลุ่ม 3 นี้ จะได้รับเงินทีเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท และสามารถอุทธรณ์ได้จนถึง 31 ก.ค.63

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเข้าตรวจสอบที่ www.moac.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักของกระทรวง ใช้ตรวจสอบข้อมูลได้เบ็ดเสร็จในที่เดียว ทั้งผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบผลการโอนเงิน แจ้งช่องทางการรับเงินโอน ของทาง ธ.ก.ส. และตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดขั้นตอนยื่นอุทธรณ์เกษตรกร กรณีรายชื่อตกหล่น เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท
- เกษตรกรฟังทางนี้! ใครยังไม่ได้เงิน โหลดฟอร์มยื่นอุทธรณ์ "เงินเยียวยาเกษตรกร" ย้ำ! ต้องมีทะเบียนเกษตรกร
- เช็กสิทธิเยียวยาเกษตรกร กลุ่มไหนจ่ายเมื่อไหร่? เกษตรกรกลุ่ม 3 รับเงินรวดเดียว 15000 บาท
- เปิดขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท