เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ก.การคลังเตรียมเยียวยากลุ่มตกหล่น 4.1 ล้านคน ยังไม่ได้รับเงินโครงการเราไม่ทิ้งกัน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการเยียวยา ที่ประกอบด้วยปลัดกระทรวงต่างๆ ในวันพรุ่งนี้ (4 มิ.ย.63) เพื่อพิจารณาเรื่อง การเยียวยา โดยเฉพาะผู้มีอาชีพอิสระกลุ่มแรก ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com แต่คุณสมบัติไม่ผ่าน จึงยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งกลุ่มนี้มีอยู่กว่า 1,700,000 คน โดยจะต้องนำรายชื่อไปตรวจสอบว่าซ้ำซ้อนกับคนที่ได้รับสิทธิจากมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลหรือไม่

พร้อมเตรียมหารือเรื่องการเยียวยาประชาชนที่ตกหล่นในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 2,400,000 คน ซึ่งถ้ารวมกับกลุ่มแรกจะมีอยู่ประมาณ 4,100,000 คน โดยหากได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้รับทราบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

นายลวรณย้ำว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 - 1,000 บาท กลุ่มนี้ถ้าทำอาชีพอิสระ เช่น ขับรถแท็กซี่ ค้าขาย และได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทไปแล้ว จะไม่ได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท ที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมจ่ายเงินให้ เพราะจะซ้ำซ้อนในส่วนของกลุ่มเปราะบาง โดยงวดแรกจะรวบยอดจ่ายครั้งเดียว เป็นเงินของเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน รวม 2,000 บาท จากนั้นกรมบัญชีกลางจะจ่ายเพิ่มในงวดเดือนกรกฎาคมอีก 1,000 บาท รวมเป็น 3 เดือน

ขอบคุณภาพ Facebook : โดย ถาม-ตอบ ปัญหามาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท