ห้องข่าวภาคเที่ยง

คลังเผยเตรียมแจกเงินกลุ่มตกค้างเราไม่ทิ้งกัน คนละ 5,000 บาท จำนวน 1.7 ล้านคน

นายลวรณ  แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการมาตรการเยียวยาชุด 10 ปลัดกระทรวง ที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งขึ้น จะมีการพิจารณาแจกเงิน 5,000 บาท 3 เดือน ให้กับกลุ่มที่ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จจำนวน 1.7 ล้านคน  ซึ่งหากเป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม, เป็นข้าราชการ, เป็นเกษตรกร และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้รับเงินเยียวยาผลกระทบโควิด-19 จากรัฐบาลไปแล้ว จะไม่ได้รับเงิน 5,000 บาทซ้ำซ้อน ซึ่งต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาว่า จำนวนคนกลุ่มนี้ผ่านคุณสมบัติจะได้รับเงินกี่ราย ย้ำว่าไม่ใช่จะได้เงินทั้งหมดทุกคน โดยกระทรวงการคลังจะต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองอนุมัติใช้เงินก่อน นำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป