ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทบ.แจ้งชายไทยเกณฑ์ทหารพบสัสดี 26 มิ.ย.-22 ก.ค.

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ระบุว่า การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ หรือ ทหารเกณฑ์ในปีนี้ ที่เลื่อนจาก 1-12 เมษายน มาเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ขอให้ชายไทยอายุ 21 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่เกิด พ.ศ.2542  กับผู้ที่มีอายุ 22-29 ปีที่เกิด พ.ศ.2534–2541 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือเคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้วแต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ ไปแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร หรือสด.35ใหม่ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม  ณ หน่วยสัสดีเขต อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร และแจ้งความประสงค์ด้วยว่าต้องการสมัครเป็นทหาร ต้องการจับฉลากตรวจเลือก หรือการผ่อนผัน ซึ่งการตรวจเลือกครั้งนี้มีการปรับขั้นตอนการตรวจเลือกให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 และวิถีปฏิบัติใหม่ เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม เพิ่มช่วงระยะเวลาตรวจเลือกมากขึ้น เป็น 67 วัน จากเดิมใช้เวลาตรวจเลือก 12 วัน ด้วยการจำกัดจำนวนทหารกองเกินในแต่ละวันที่ทำการตรวจเลือก และแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการตรวจเลือกเป็น ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นทหาร, ผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการจับฉลากใบดำ/แดง โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการสัสดี

Facebook : กองการสัสดี www.sassadee.rta.mi.th
โทร. 0 2223 3259