7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ไม่มีไฟฟ้าใช้นานกว่า 30 ปี จ.กาญจนบุรี

ชาวบ้านห้วยแม่ปลาสร้อย ในจังหวัดกาญจนบุรี ร้องทุกข์ผ่าน Ch7HD Social Care เพราะไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 30 ปี

เจ้าของเรื่องบอกว่า หมู่บ้านของหนู คือ บ้านห้วยแม่ปลาสร้อย ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ชาวบ้านเดือดร้อนมาก เพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ เคยทำเรื่องขอไฟฟ้ามาหลายปี แต่เรื่องยังเงียบ ตอนนี้ชาวบ้านมีแค่แผงโซลาร์เซลล์ พอแดดไม่ออกก็ไม่มีไฟใช้ เด็กนักเรียนจะเรียนหนังสือจากโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมก็ทำไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่หมู่บ้านอยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลข 3199 แต่หมู่บ้านอื่นห่างไป 5 กิโลเมตร มีไฟฟ้าใช้อย่างสะดวกสบาย จึงอยากวิงวอนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาทางช่วยเหลือหมู่บ้านหนูด้วย

ไปต่อกันที่ความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลเกาะกลาง ตำบลลันตาน้อย ตำบลลันตาใหญ่ และตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต้องเดินทางโดยแพขนานยนต์มานานกว่า 25 ปี จนถึงปัจจุบัน และค่าครองชีพที่สูง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการข้ามแพขนานยนต์ปรับราคาสูงขึ้น จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความต้องการของชาวบ้าน เพื่อนำไปสู่การก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา ไปพร้อม ๆ กับปรับปรุงถนนหนทางให้ด้วย