เช้าข่าว 7 สี

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เรียกร้องรัฐเร่งกระตุ้นท่องเที่ยวปีนี้

นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า แม้รัฐบาลจะคลายล็อกดาวน์อนุญาตให้มีการเดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่ผู้ประกอบการโรงแรม ก็ยังเปิดให้บริการไม่มากนักเนื่องจากนักท่องเที่ยวยังคงชะลอการเดินทางออกไป โดยคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลแจกคูปองกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในภาคการท่องเที่ยวให้กลับสู่ภาวะปกติ หลังประเมินว่ารายได้จากการท่องเที่ยวปีนี้จะลดลงราว 50% เหลือเพียง 1,200,000 ล้านบาท จากที่เคยมีรายได้เฉลี่ยปีละกว่า 2,000,000 ล้านบาท

ด้าน นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดเผยแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ เบื้องต้นได้หารือร่วมกับกรมธนารักษ์ ในการนำสินค้าคุณภาพของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีอยู่กว่า 70,000 กองทุนทั่วประเทศ มาจำหน่ายในพื้นที่ของกรมธนารักษ์ โดยจะมีการจัดหาพื้นที่ว่างและจัดทำศูนย์กระจายสินค้าหรือจัดทำตลาดกลาง และจะผลักดันให้ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านเป็นสถานที่รวบรวมผลผลิตของชุมชนกระจายไปยังตลาดกลาง เพื่อนำผลผลิตออกสู่ตลาดนอกพื้นที่ ช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเข้าถึงสินค้าชุมชนอย่างแท้จริงในราคายุติธรรม ช่วยสร้างกลไกในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป ล่าสุดได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกันแล้ว