7 สีช่วยชาวบ้าน

ป.ป.ช.ตรัง ตรวจสอบกรณีข้าวสารแจกไม่ได้คุณภาพ

ป.ป.ช.ตรัง เดินหน้าตรวจสอบ หลังชาวบ้านร้องเรียนปัญหาข้าวสารแจกไม่ได้คุณภาพ พบความผิดปกติ ส่อเข้าข่ายทุจริต

หลังชาวบ้านบ้านท่าเรือ หมู่ 1 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โพสต์ข้อความร้องเรียนเรื่องสิ่งของที่ อบต.กันตังใต้ นำมาแจกบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19 ว่าข้าวสารบรรจุถุงไม่ได้คุณภาพ น้ำหนักไม่ครบ เป็นการซ้ำเติมชาวบ้านที่เดือดร้อน เรื่องดังกล่าวนำมาสู่การตรวจสอบจากสำนักงาน ป.ป.ช.ตรัง โดย นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ตรัง ให้ข้อมูลว่า จากการตรวจสอบพบว่าข้าวบางถุงมีการซีลอย่างดี บางถุงใช้ที่เย็บกระดาษ บางถุงมัดด้วยหนังสติ๊ก น้ำหนักข้าวอยู่ที่ถุงละ 4.8-4.9 กิโลกรัม บางถุงมีมอดขึ้น มีข้าวเปลือกปน เมื่อหุงสุกข้าวก็แข็ง ซึ่งชาวบ้านได้แจ้งให้ อบต.กันตังใต้ ทราบแล้ว แต่ทาง อบต.แจ้งว่าถ้ากินไม่ได้ ก็ให้หุงไปเลี้ยงสัตว์

ส่วนการตรวจสอบไปที่ อบต.กันตังใต้ ทางเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า ข้าวสารดังกล่าวยังไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง แต่เจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนรู้เห็น เพราะเป็นการตัดสินใจของผู้บริหาร ส่วนเจ้าของโรงสีข้าวที่จัดหาข้าวสารให้ทาง อบต. ก็ยอมรับว่า รับคำสั่งซื้อข้าวสารจากนายก อบต.กันตังใต้ ผ่านแอปพลิเคชัน Line ไม่มีหนังสือจัดซื้อจัดจ้าง เป็นข้าวสารชนิดกิโลกรัมละ 25 บาท บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม

ส่วนปัญหาน้ำหนักข้าวไม่ครบนั้น เกิดจากคนงานตั้งตาชั่งบนพื้นที่ไม่เรียบ และยืนชั่ง ทำให้ระดับสายตาไม่คงที่ ซึ่งทางโรงสีจะชดใช้ส่วนที่หายไป 150 กิโลกรัมให้ ส่วนค่าข้าวสาร 197,125 บาทนั้น ทาง อบต.กันตังใต้ ได้ประสานให้เข้าไปรับเงินแล้ว แต่ทางโรงสียังไม่ได้ไปรับเงิน ซึ่งจากนี้ทาง ป.ป.ช.ตรัง จะดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง แต่เบื้องต้นได้รับเรื่องไว้ เนื่องจากเข้าข่ายการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง