เช้าข่าว 7 สี

ขสมก.ปรับเวลาเดินรถ รับคลายล็อกเฟส 3

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เปิดเผยว่าเช้าวันนี้ (1 มิ.ย. 63) รถเมล์โดยสารทุกเส้นทางของ ขสมก. ได้ปรับเวลาให้บริการโดยจะเริ่มเดินรถให้บริการประชาชนเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง จากเดิมเวลา 05.00 น. ปรับเป็นรถออกวิ่งให้บริการคันแรกในเวลา 04.00 น. และจะเดินรถให้บริการไปจนถึงเวลา 22.00 น. เช่นเดิม

พร้อมกันนี้เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนจึงได้เพิ่มจำนวนรถเมล์โดยสารออกวิ่งให้บริการเป็นวันละ 2,855 คัน และเพิ่มความถี่การปล่อยรถในช่วงเวลาเร่งด่วนให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 5 - 10 นาที เพื่อลดความแออัด และไม่ให้ประชาชนรอนาน คาดหลังมาตรการคลายล็อกระยะที่ 3 จะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอีก วันละ 20,000 - 30,000 คน ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการรวมกว่า 630,000 คนต่อวัน

ด้านการให้บริการรถโดยสารสาธารณะของบริษัท ขนส่ง หรือ บขส. นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ บขส. ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากปริมาณผู้โดยสารเดินทางยังไม่หนาแน่น รถโดยสารที่ให้บริการยังเพียงพอ ซึ่งปัจจุบันมีรถบริการวันละประมาณ 1,300 เที่ยว และมีผู้โดยสารใช้บริการราว 8,000 คนต่อวัน บขส. ยังไม่เปิดให้บริการเส้นทางภาคใต้ โดยจะเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เท่านั้น ส่วนภาคใต้ยังไม่มีกำหนดเปิดให้บริการ

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะห่างทางสังคม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19