ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : วัคซีนต้นแบบป้องกันโควิด-19 แบบ mRNA

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ทดลองฉีดวัคซีนต้านเชื้อโควิด-19 ในลิงไปแล้ว และมีแนวโน้มในทางที่ดี โดยกว่าจะได้วัคซีนต้นแบบ ที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงานของคุณ อุษา หงษ์ขาว