สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ธ.ก.ส.คาดสินค้าเกษตร 8 ชนิดพุ่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือนมิถุนายน 2563 โดยสินค้าเกษตรมีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น หลังการระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศเริ่มคลี่คลายลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียว, น้ำตาลทรายดิบ, ยางพาราแผ่นดิบ, ปาล์มน้ำมัน, สุกร, กุ้งขาวแวนนาไม เนื่องจากตลาดโลกต้องการสินค้าเหล่านี้เพิ่มขึ้นจากมาตรการคลายล็อกดาวน์

ส่วนสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ กลุ่มข้าวเปลือกทั้งข้าวเปลือกเจ้า, ข้าวเปลือกหอมมะลิ หลังโควิด-19 คลี่คลายทำให้ประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ ได้แก่ เวียดนามและอินเดีย เริ่มมีการส่งออกข้าวมากขึ้น นอกนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็มีแนวโน้มลดลงเพราะเข้าฤดูฝนทำให้คุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง นอกจากนี้ยังมีมันสำปะหลังที่ระดับราคาลดลงเนื่องจากคุณภาพมันสำปะหลังที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้มีเชื้อแป้งต่ำ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ส่งผลทำให้ราคาปรับลดลง