สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ธอส.ขยายเวลาพักชำระหนี้ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2563 แบบอัตโนมัติ

นายกมลภพ วีระพละ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า ธอส.ขยายเวลาช่วยเหลือลูกค้าจากผลกระทบของโรคโควิด-19 รวม 2 ด้าน โดยลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการทั้ง 7 มาตรการไปแล้ว จะได้รับการขยายระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2563 แบบอัตโนมัติ อาทิ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ พักชำระเงินต้น พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือขยายเวลาชำระหนี้รวมถึงยกดอกเบี้ยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน, ลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ, หรือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ครอบคลุมลูกค้า 168,530 บัญชี

อีกแนวทาง คือ ธอส.ได้ขยายระยะเวลาให้ลงทะเบียนเข้าร่วม 3 มาตรการ ได้แก่ พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี, พักชำระเงินต้น 6 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี  โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนร่วมมาตรการใดๆ สามารถลงทะเบียนขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน เป็นต้นไป ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563  อย่างไรก็ตามให้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดกับพนักงาน ธอส.เพิ่มเติมได้ เนื่องจากแต่ละมาตรการมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน